Certifikáty

Home / Certifikáty

Licencia TECHNICKÁ SLUŽBA

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne podľa § 68 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov udelilo spoločnosti STITCH and COMP, s.r.o. licenciu na prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov a systémov a zariadení umožnujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Certifikát JABLOTRON

Naša spoločnosť STITCH and COMP, s.r.o. je certifikovaným partnerom výrobcu JABLOTRON ALARMS a.s. Vďaka tomu môžeme našim zákazníkom poskytnúť nadštandardnú záruku na komponenty Jablotron v trvaní 60 mesiacov. V prípade aktivácie služby bezpečnostná SIM pri systémoch JA100 získate rozšírenie záruky na 7 rokov bezplatných opráv komponentov alarmu v stredisku Jablotronu a zároveň poistenie škody až do výšky 80.000 € v prípade zlyhania či prekonania systému. Zároveň získate možnosť ovládať a kontrolovať alarm z mobilného telefónu alebo tabletu.