Služby

Home / Služby

Ponuka služieb:

 • vyšívaná reklama
 • kontrola a oprava elektrickej inštalácie
 • montáž a oprava bleskozvodov
 • odstraňovanie porúch elektrickej inštalácie
 • rekonštrukcie elektroinštalácie
 • montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov, rozvodných krabíc
 • montáž a pripojenie pracovných strojov
 • montáž a pripojenie elektrických spotrebičov
 • výmena starých a inštalácia nových vedení
 • opravy a odstraňovanie porúch elektrickej inštalácie v bytoch, rodinných domoch, aj v iných priestoroch (aj drobné opravy)
 • inštalácia kabeláže pre internet, kamerové systémy, zabezpečovacie systémy, televízne rozvody
 • elektrické prípojky
 • elektronické vrátniky pre jedného aj viacerých účastníkov
 • Elektrické podlahové kúrenie, vyhrievanie odkvapov, žľabov, voľných plôch, potrubí
 • Regulácia kúrenia
 • Dodávka, montáž dochádzkových systémov
 • Dodávka,montáž zabezpečovacích zariadení a kamerových systémov
 • Dodávka a montáž pohonov na brány