Služby

Home / Služby

Ponuka služieb:

  • vyšívaná reklama
  • kontrola a oprava elektrickej inštalácie
  • montáž a oprava bleskozvodov
  • odstraňovanie porúch elektrickej inštalácie
  • rekonštrukcie elektroinštalácie
  • montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov, rozvodných krabíc
  • montáž a pripojenie pracovných strojov
  • montáž a pripojenie elektrických spotrebičov
  • výmena starých a inštalácia nových vedení
  • opravy a odstraňovanie porúch elektrickej inštalácie v bytoch, rodinných domoch, aj v iných priestoroch (aj drobné opravy)
  • inštalácia kabeláže pre internet, kamerové systémy, zabezpečovacie systémy, televízne rozvody
  • elektrické prípojky
  • elektronické vrátniky pre jedného aj viacerých účastníkov
  • Elektrické podlahové kúrenie, vyhrievanie odkvapov, žľabov, voľných plôch, potrubí
  • Regulácia kúrenia
  • Dodávka, montáž dochádzkových systémov
  • Dodávka,montáž zabezpečovacích zariadení a kamerových systémov
  • Dodávka a montáž pohonov na brány