Elektroinštalácie a bleskozvody

Home / Elektroinštalácie a bleskozvody
Kompletné elektroinštalačné práce a Bleskozvody

  • kompletné elektroinštalačné práce
  • kontrola a oprava elektrickej inštalácie
  • montáž a oprava bleskozvodov
  • odstraňovanie porúch elektrickej inštalácie
  • rekonštrukcie elektroinštalácie
  • montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov, rozvodných krabíc
  • zapájanie spotrebičov
  • výmena starých a inštalácia nových vedení
  • opravy v bytoch, rodinných domoch, aj v iných priestoroch (aj drobné opravy)
  • inštalácia kabeláže pre internet, kamerové systémy, zabezpečovacie systémy, televízne rozvody