Kontakty

Home / Kontakty

Monika Túčková

Konateľka

    • Strojové vyšívanie
    • Kontakt: +421911251772

Ing. Jaroslav Túček

Technik


Lukáš Túček

Technik

  • Predaj a Servis výpočtovej techniky
  • Internetové pripojenie v púchovskej doline
  • Návrh a správa sietí
  • Kamerové systémy
  • Kontakt: +421949378139
  • E-mail: lukas@stitchandcomp.sk

Fakturačné informácie

STITCH and COMP  s.r.o.

Lúky 129
020 53 Lúky

stitchandcomp@stitchandcomp.sk

IČO: 36657948
IČ DPH: SK2022223390
DIČ: 2022223390

Prima banka Slovensko, a.s.:   7205934001/ 5600     IBAN SK8956000000007205934001

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16932/R
LICENCIA na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY č. PT 001103